Powszechnie wiadomo, że skok w sukces w branży usług profesjonalnych nie polega na stworzeniu najbardziej innowacyjnej usługi, ale od wynikłej w zwiazku z tym rewolucji w sposobie działania organizacji. Przełom wymaga zaplanowania pełnej komercjalizacji innowacji co sprowadza się w istocie do potencjalnie nowego modelu biznesu. Sam oceń w tym względzie możliwości i potencjał mediów społecznościowych. Poznaj jak inni sobie radzą w tym środowisku i jakie rozwiązania stosują.

Twój komentarz
Dalej...

Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i...

w górę